Hoạt động hưởng ứng hiến máu tình nguyện năm 2019

Ngày 20 tháng 3 năm 2019 giáo viên,nhân viên trường Mẫu giáo An Hòa được trải nhiệm cùng hoạt động hiến máu tình nguyện, đây là chương trình hiến máu trong năm 2019. Hiến máu là 1 trong những hoạt động trọng tâm trong tháng 3 này bởi ý nghĩa nhân văn của nó và mang tính giáo dục cho các Đoàn viên, Thanh niên tinh thần xung phong, xung kích, đoàn kết, biết chia sẻ với cộng đồng.

IMG_20190322_123256

Giáo viên,nhân viên trường Mẫu giáo An Hòa được trải nhiệm cùng hoạt động hiến máu tình nguyện