Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
08/TB-UBND21/01/2019Phòng GD & ĐT Tam NôngThông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Tam Nông Tải về
76/QĐ-UBND26/11/2018Phòng GD & ĐT Tam NôngQuyết định công nhận Cộng đồng học tập cấp xã năm 2018. Tải về
25/QĐ-PGDĐT14/01/2019Phòng GD & ĐT Tam NôngQuyết định của Phòng GDĐT kiểm tra Xanh Sạch Đẹp đợt 2 năm học 2018-2019 Tải về
491/HD-SKHĐT11/12/2018Phòng GD & ĐT Tam NôngHướng dẫn thực hiện nghiên cứu sáng tạo không chuyên tại các cơ sở giáo dục. Tải về
127/NĐ-CP21/09/2018Phòng GD & ĐT Tam NôngChính phủ ban hành Nghị định 127 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục Tải về
804/QĐ-UBND-HC18/07/2017THCS Phú CườngQUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2017-2018 Tải về
59/2012/TT-BGDĐT18/02/2013Tiểu học Hòa Bình BThông tư 59 về xây dựng trường chuẩn quốc gia Tải về
119/07/2017THCS Phú CườngKẾ HOẠCH TẬP HUẤN EPORTAL Tải về
03/BGDĐT06/11/2016Tiểu học Phú Đức BVĂN BẢN 03 VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC Tải về